28.05.2007 - Nowy Targ, IX Sesja Rady Miasta - przewodniczący odwołany


Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Jelonek odwołany! Wniosek złożony przez Podhalańską Wspólnotę Samorządową przeszedł jedenastoma głosami za, przy dziewięciu przeciw i jednym wstrzymującym (złożył go sam Jelonek - odtajnił się pozując z głosem do zdjęcia). Na tej samej sesji wybrany został nowy przewodniczący Rady - Lesław Mikołajski (11 za, 10 przeciw).
Głosowanie poprzedziła nieprzyjemna dyskusja. Po odczytaniu przez radnego Tadeusza Trutego uzasadnienia wniosku sam zainteresowany zaczął wypytywać sprawozdawcę o szczegóły. Radny Truty nie potrafił podać konkretnych przypadków np. uzurpowania sobie przez przewodniczącego prawa reprezentowania miasta, co było jednym z punktów uzasadnienia. Jednak w pewnym momencie, kiedy radny Truty zaczął odzyskiwać rezon, przewodniczący Jelonek nie podziękowawszy za wystąpienie udzielił głosu sam sobie zamykając tym samym radnemu możliwość kontynuowania.
Jako zgrzyt można ocenić też nazwanie przez Jacentego Rajskiego radnych klubu PiS i Nowotarżanie zamierzających poprzeć wniosek o odwołanie przewodniczącego "judaszami". Radny Andrzej Swałtek wyraził swoje oburzenie tą wypowiedzią. Radni przegłosowali zmianę w proponowanym porządku obrad, ponieważ oprócz wszystkich ośmiu radnych Podhalańskiej Wspólnoty Samorządowej wniosek wsparli radni, którzy w ubiegłym roku kandydowali z listy Nowotarżan: Andrzej Fryźlewicz, Lesław Mikołajski i Andrzej Swałtek. To prawdopodobnie ich dotyczyło określenie "judasze". Jest niemal pewne, że ci trzej radni poparli wniosek PWS. Głosowanie było tajne. Po odwołaniu przewodniczącego Jelonka z funkcji zrezygnował również wiceprzewodniczący Lesław Mikołajski, a wiceprzewodniczący Jacenty Rajski nie poszedł w jego ślady od razu tylko dlatego, że nie miałby kto prowadzić obrad. "Robię to dla Nowego Targu" - powiedział. Rezygnację złożył dopiero po wyborze nowego przewodniczącego.
Jedynym zgłoszonym kandydatem był Lesław Mikołajski i on też został następcą Mariusza Jelonka. Nowym wiceprzewodniczącym został Józef Trzciński. Drugiego na razie nie ma, zostanie zapewne wybrany na następnej sesji.
Grupa osób na drugim zdjęciu, to osoby zapisane do głosu w punkcie sesji dotyczącym apelu społecznego o budowę basenu. Joanna Iskrzyńska-Steg na mównicy referuje sprawę basenu w trakcie konstytuowania się komisji skrutacyjnej liczącej głosy.


m52_4455.jpg
m52_4455.jpg
m52_4459.jpg
m52_4459.jpg
m52_4460.jpg
m52_4460.jpg
m52_4462.jpg
m52_4462.jpg
m52_4463.jpg
m52_4463.jpg
m52_4467.jpg
m52_4467.jpg
m52_4469.jpg
m52_4469.jpg
m52_4470.jpg
m52_4470.jpg
m52_4472.jpg
m52_4472.jpg
m52_4476.jpg
m52_4476.jpg
m52_4478.jpg
m52_4478.jpg
m52_4482.jpg
m52_4482.jpg
m52_4493.jpg
m52_4493.jpg
m52_4505.jpg
m52_4505.jpg
m52_4512.jpg
m52_4512.jpg
m52_4515.jpg
m52_4515.jpg
m52_4525.jpg
m52_4525.jpg
m52_4526.jpg
m52_4526.jpg
m52_4528.jpg
m52_4528.jpg
m52_4531.jpg
m52_4531.jpg
m52_4533.jpg
m52_4533.jpg
m52_4534.jpg
m52_4534.jpg
m52_4537.jpg
m52_4537.jpg
m52_4539.jpg
m52_4539.jpg
m52_4540.jpg
m52_4540.jpg
m52_4542.jpg
m52_4542.jpg
m52_4545.jpg
m52_4545.jpg
m52_4548.jpg
m52_4548.jpg
m52_4550.jpg
m52_4550.jpg
m52_4553.jpg
m52_4553.jpg
m52_4558.jpg
m52_4558.jpg
m52_4562.jpg
m52_4562.jpg
m52_4563.jpg
m52_4563.jpg
m52_4565.jpg
m52_4565.jpg
m52_4567.jpg
m52_4567.jpg
m52_4569.jpg
m52_4569.jpg
m52_4571.jpg
m52_4571.jpg
m52_4572.jpg
m52_4572.jpg
m52_4573.jpg
m52_4573.jpg
m52_4574.jpg
m52_4574.jpg
m52_4579.jpg
m52_4579.jpg
m52_4581.jpg
m52_4581.jpg
m52_4584.jpg
m52_4584.jpg
m52_4585.jpg
m52_4585.jpg
m52_4586.jpg
m52_4586.jpg

Wydawca i redaktor naczelny: Piotr Rayski-Pawlik, ul. Podtatrzańska 78/28 34-400 Nowy Targ kontakt: 0-501 59-35-35, lub e-mail admin@foto.podhale.pl
foto.podhale.pljest umieszczone na serwerze firmy Home.pl, czterocyfrowy numer w pasku adresu przeglądarki jest jednocześnie numerem wydania.