23.06.2008 - Rabka-Zdrój, osoby poszukiwane przez policję


Materiały nadesłane przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. Komisariat Policji w Rabce Zdroju prowadzi poszukiwania za następującymi osobami:

Wojciech_Bednarczyk
Wojciech Bednarczyk
s. Franciszek, Józefa z d. Wilczak
ur. 15 stycznia 1973 r. w Rabce-Zdroju
zam. Spytkowice 456

W/w jest poszukiwany listem gończym z 2002 roku przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Nowym Targu w celu odbycia kary 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo i wymuszenie rozbójnicze.
Sebastian_Bernacki
Sebastian Bernacki
s. Wasyl, Maria z d. Jurkowska
ur. 1 listopada 1979 r. w Szczawnicy
zam. Rabka-Zdrój ul. Orkana 18 H


W/w jest poszukiwany listami gończymi z 2007 i 2008 roku przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Nowym Targu w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego. Skazany jest na karę 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwa p-ko mieniu i p-ko dokumentom.
Mariusz_Brynkus
Mariusz Brynkus
s. Józef, Teresa z d. Brynkus
ur. 4 września 1979 r. w Rabce-Zdroju
zam. Spytkowice 168


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2003 roku przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Podejrzany jest o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Paweł_Bywalec
Paweł Bywalec
s. Stanisław, Teresa z d. Rusnak
ur. 15 czerwca 1981 r. w Rabce-Zdroju
zam. Spytkowice 601


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2006 roku przez Sąd Rejonowy Wydział VI Grodzki w Nowym Targu w celu odbycia trzech miesięcy pozbawienia wolności. Przestępca alimentacyjny.
Zbigniew_Grzesiak
Zbigniew Grzesiak
s. Krzysztof, Stanisława z d. Mikuła
ur. 17 marca 1983 r. w Rabce-Zdroju
zam. Rabka-Zdrój ul. Zaryte 130


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2005 roku przez Sąd Rejonowy Wydział VI Grodzki w Nowym Targu i na podstawie nakazu doprowadzenia do Zakładu Karnego wydanego w 2005 roku przez Sąd Rejonowy w Limanowej w celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy za przywłaszczenie i wywieranie groźbą karalną wpływu na świadka, oraz odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za kradzież.
Roman_Handzel
Roman Handzel
s. Stanisław, Helena z d. Nowobilska
ur. 19 stycznia 1958 r. w Zakopanem
zam. Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła II 13


W/w jest poszukiwany listem gończym z 1999 roku przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Przestępca alimentacyjny.
Jacek_Klima
Jacek Klima
s. Ferdynand, Aniela Tkaczyk
ur. 21 lipca 1954 r.w Krakowie
zam. Spytkowice 177


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2005 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w celu oodbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przestępca alimentacyjny.
Edmund_Labudda
Edmund Labudda
s. Alojzy, Morgana z d. Jankowska
ur. 30 październik 1954 r. w Rumii
zam. Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego 84


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2000 roku przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Nowym Targu w celu odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwa p-ko rodzinie i na podstawie wezwania o ustalenie miejsca pobytu wydanego w 2000 roku przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu, jako podejrzany o uszkodzenie mienia.
Urszula_Mlekodaj
Urszula Mlekodaj
c. Jan, Ewa z d. Dawidek
ur. 13 kwietnia 1971 r. w Rabce-Zdroju
zam. Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 58 A


W/w jest poszukiwana listami gończymi przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Południe (2000 rok) i Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (2000 rok) w celu odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój.
Jan_Nieckarz
Jan Nieckarz
s. Franciszek, Stanisława z d. Wyrwa
ur. 24 czerwca 1961 r. w Starym Dzikowie
zam. Rabka-Zdrój ul. Dietla 13


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2007 roku przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Nowym Targu w celu odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przestępca alimentacyjny.
Robert_Pałasz
Robert Pałasz
s. Janusz, Barbara z d. Górlińska
ur. 29 kwietnia 1983 r. w Limanowej
zam. Raba Wyżna 370 A


W/w jest poszukiwany listem gończym z 2002 roku przez Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Nowym Targu w celu odbycia 2 lat i 4 miesięcy kary pozbawienia wolności za oszustwo i wymuszenie rozbójnicze.


W stosuku do wszystkich osób poszukiwanych organy wydające podstawy poszukiwawcze wydały zgodę na publikację wizerunków. Obecny wygląd osób poszukiwanych może odbiegać znacznie od podobieństw na fotografiach, jako że nie są one aktualne, a takie tylko są w posiadaniu Policji. Adam_Wronka
Adam Wronka
s. Józef, Maria z d. Buksa
ur. 1 maja 1964 r. w Rabce-Zdroju
zam. Skawa 366
W/w jest poszukiwany listami gończymi z 1998 i 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w celu odbycia kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności za kradzież.
Wszelkie informacje mogące doprowadzić do ujęcia osób poszukiwanych proszę kierować do Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, telefon 0-18 2676220 lub najbliższej jednostki Policji, telefon 997.

foto.podhale.pl, dziennik internetowy zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Rejestr Dzienników i Czasopism, dział A, nr 191)
Wydawca i redaktor naczelny: Piotr Rayski-Pawlik, ul. Podtatrzańska 78/28 34-400 Nowy Targ tel: 0-18 542-72-79, tel. kom. 0-501 59-35-35, lub e-mail admin@foto.podhale.pl
foto.podhale.pljest umieszczone na serwerze firmy Home.pl, czterocyfrowy numer w pasku adresu przeglądarki jest jednocześnie numerem wydania.

2388